<->


Орусча-кыргызча онлайн сөздүк

более

более
нареч.
(больше) артык;
всё более более улам барган сайын...;
(служит для образования сравн. ст.) -раак (салыштырма сын түзүү үчүн кызмат кылат);
более сильный күчтүүрөөк;
более громко катуураак (үн менен);
более или менее удовлетворительный аздыр-көптүр канааттанардык;
не более не менее как... ...дал өзү;...дал.


ZERO.kz

Может, рекламу?