<->


Russian-kyrgyz online dictionary

через

через
предлог вин. п.
(поперёк чего-л.) туура, көлдөлөң, арта салынуу;
перейти через улицу көчөдөн туура өтүү;
ремень через плечо ийинге арта сальшган кайыш кур;
(поверх чего-л.) үстүнөн;
он перешагнул через камень ал таштын үстүнөн аттап өттү;
(сквозь, минуя) -дан, -дан аралап, аралап, ичинен;
пройти через лес токойду аралап өтүү;
ехать через город шаарды аралап өтүү;
(при посредстве) аркылуу;
оповестить через газету газета аркылуу кабардандыруу;
(по прошествии, спустя какое-л. время) -дан кийин;
(повторяя какие-л. промежутки времени, пространства) алыстап, өткөрүп, -дан кийин; аттап, таштап;
это лекарство нужно принимать через два часа бул дарыны ар бир эки сааттан кийин ичип туруу керек, бул дарыны эки сааттан өткөрүп ичүү керек;
пиши через строчку жол таштап жаз, жол аттап жаз.


ZERO.kz

Может, рекламу?