ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Russian-kyrgyz online dictionary

сила

сила
ж.
ударить силой күч менен уруу, катуу уруу;
лишиться сил күч кетүү, дарман кетүү;
набраться сил күчкө кирүү, күч жыйноо, күч жыюу;
он расцвете сил анын күчүнө толуп турган убагы (кези);
(насилие) күч, зордук, зордук-зомбулук;
применить силу зордук кылуу, күч жумшоо, күчкө салуу;
позиции силы күчкө салып;
физ., тех. күч;
сила вера шамалдын күчү;
сила тока токтун күчү;
сила тяжести оордуктун күчү;
центробежная сила центрден түртүүчү күч;
лошадиная сила ат күчү (иштин өлчөө единицасы);
сила воли эрктин күчү (кайраттуулук);
сила привычки адаттын күчтүүлүгү;
силы мн. (общественная группа) күчтөр;
соотношение классовых сил таптык күчтөрдүн ара мамилеси;
движущие силы революции революциянын кыймылдаткыч күчтөрү;
(влияние, значение) күч;
силы мн. (источник деятельности) күчтөр;
производительные силы эк. өндүргүч күчтөр;
силы мн. (войска) күчтөр;
вооруженные силы куралдуу күчтөр;
морские силы деңиз күчтөрү;
разг. (сущность, смысл) күч, кубат;
(действенность) күч;
закон потерял силу юр. закон күчүн жоготту (колдонулбай, жарабай калды);
постановление вступило силу токтом күчүнө кирди;
оставаться силе өз күчүндө калуу;
рабочая сила жумушчу күч, жумушчулар;
силами нашего коллектива биздин коллективдин күчү менен;
силой (до) -дан турган, -луу, -лык;
силою вещей болуп калган кырдаалдардын себебинен;
силу себептен, себептүү, натыйжасында, -га карай;
силу сложившихся обстоятельств шартка карай;
быть силах
состоянии что-л. делать) каруусу бар болуу, саламаттыгы жакшы болуу;
неопр. (иметь возможность) күчү жетүү, колунан келүү;
не силах идти дальше мындан ары басууга алым жок;
от силы разг. көп эле болсо, көп дегенде;
ему от силы двадцать лет анын жашы көп эле болсо, жыйырмада; ал көп дегенде жыйырма жашта;
по силам или под силу күчүнө жараша, күчкө жараша; күчкө ылайык, колдон келуу;
эта работа ему не под силу бул иш анын колунан келбейт, бул иш ага оордук кылат;
через силу арандан-зорго.


ZERO.kz

Может, рекламу?