ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Russian-kyrgyz online dictionary

под

под
под
мештин түбү (мештин от жагуучу жеринин үстү).
под
(подо)
предлог
вин. (при обозначении направления дейстеия на вопрос "куда") астына, далдаасына, ичине, алдына;
поставить что-л. под стол бир нерсени столдун астына коюу;
твор. (при обозначении места действия на вопрос "где") астында, алдында, асты жагында;
под столом столдун астында;
хранить что-л. под замком бир нерсени кулпу салып сактоо;
вин. астына, алдына, га;
взять под свою защиту өзүнүн коргоосуна алуу;
подпасть под чьё-л. влияние бирөөнүн таасири астында болуу;
он попал под дождь ал жаанга калды;
заключить под стражу камакка алуу;
отдать под суд сотко берүү;
твор. -да, астында;
находиться под чьей-л. защитой бирөөнүн коргоосунда болуу;
быть под наблюдением врача врачтын байкоосу астында болуу;
под огнём артиллерии артиллериянын огу астында;
вин. твор. (для чего-л.) үчүн;
отвести участок под сад бак үчүн участок бөлүп коюу;
сарай под сено чөп үйүүчү сарай;
поле под картофелем картошка айдалган талаа;
вин. (снизу):
взять под руку колтуктап алуу;
вин. времени) жакын, жуук, -да, -га, -дын;
под утро таңга маал, таңга жуук;
ночь под Новый год Жаңы жылга караган түнү;
ей под сорок ал кыркка жакындап калган аял;
вин. (наподобие) окшотуп, -га, сыяктантып;
сделать под мрамор мраморго окшотуп жасоо;
вин. (обеспечивая чем-л.) боюнча, менен;
дать деньги под расписку акчаны расписка алып берүү;
вин. сопровождении чего-л.):
петь под аккомпанемент рояля роялга кошулуп ырдоо;
под звуки музыки музыканын үнү астында;
под аплодисменты кол чабуулар астында;
твор. (при наличии какого-л. признака, свойства) астында, менен;
писать под псевдонимом жашырын ат менен жазуу;
твор. (вследствие чего-л.) астында, менен, -дан;
сделать что-л. под угрозой бир нерсени коркконунан иштөө;
под действием лучей нурлардын таасири астында;
под влиянием гнева каары келгендиктен, ачуу келгендиктин таасири менен;
твор. (при помощи кого-чего-л., благодаря кому-чему-л.) астында, алдында, менен;
под руководством партии партиянын жетекчилиги астында;
твор. (близко чему-л.) астыда, алдыда, асты жакта;
под предлогом ...деген шылтоо менен;
под арестом камакта, камоодо;
под гору тоо ылдый, тоонун этегин көздөй;
ему не под силу анын колунан келбейт, анын күчү жетпейт.
под-
(подо-, подъ-)
приставка
подкопать астын казуу;
бирдемеге жакындоо дегенди билдирет; мис. подходить жакындап келүү;
кошуу, кошо салуу, демөө дегенди билдирет; мис. подлить куя түшүү;
кошумча аракетти билдирет; мис. подсластить таттуураак кылуу;
бирөөнүн же бир нерсенин башка бирөөнүн же бир нерсенин карамагында, кол астында экендигин билдирет; мис. подведомственный -га караштуу;
бирдеменин башка бирдемеге жакын тургандыгын билдирет; мис. подмосковный Москвага жакын турган, Москва жанындагы;


ZERO.kz

Может, рекламу?