<->


Russian-kyrgyz online dictionary

отчаянный

отчаянный
отчаянный, ­ая, -ое
(безнадёжный, отчаянием) үмүтсүз, айласы кеткен, аргасы түгөнгөн;
отчаянный взгляд аргасы түгөнгөн көз караш;
(безрассудно смелый) ыгы жок кайраттуу;
он человек отчаянный ал ыксыз кайраттуу киши;
(ожесточённый) жанынын бардыгынча, аябай;
отчаянное сопротивление жанынын бардыгынча (аябай) каршылык көрсөтүү;
разг. (сильно увлекающийся чем-л.) барып турган, өтө;
отчаянный болельщик барып турган ышкыбоз;
отчаянный радиолюбитель радиону өтө жакшы көрүүчү киши;
разг. (очень плохой) абдан жаман;
отчаянное положение абдан жаман абал;
отчаянное поведение абдан жаман жүрүш-туруш.


ZERO.kz

Может, рекламу?