ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Russian-kyrgyz online dictionary

на

на
предлог
вин. -га, үстүнө, үстүндө;
выйти на улицу көчөгө чыгуу;
вин. (по направлению кому-чему-л.) көздөй, карата;
двигаться на север түндүктү көздөй жылуу (жөнөө);
предл. -да, -дагы;
лежать на песке кум үстүндө жатуу;
лежать на диване диванда жатуу;
ученик сидит на месте окуучу ордунда отурат;
первые жители на полюсе полюстагы биринчи жашоочулар;
на следующем уроке кийинки сабакта;
ответственность лежит на нём жоопкерчилик анын мойнунда;
вин. -га,-лык;
он прославился на весь город анын атагы бүткүл шаарга жайылды;
обед на троих үч кишилик обед;
умножь пять на три бешти үчкө көбөйт;
вин. (при обозначении срока):
он приехал на два часа раньше ал эки саат эрте келди;
он старше меня на два года ал менден эки жаш улуу;
вин. предл. -гы;
на следующий день он уехал кийинки күнү ал жөнөп кетти;
вин. (при определении денежной суммы) -га;
купить на сто рублей жүз сомго сатып алуу;
на все деньги болгон акчанын бардыгына;
вин. (при обозначении цели, назначения) -га, үчүн;
подарить на память эстеликке белек кылып берүү;
взять на воспитание тарбиялоо үчүн алуу;
предл. (при обозначении устройства, свойства, состояния) -луу;
шуба на лисьем меху түлкү ичик;
предл. (при глаголах "говорить", "читать", "писать", "переводить" т.п.) да, ча;
говорить на русском языке орус тилинде сүйлөө, орусча сүйлөө;
перевести книгу на киргизский язык китепти кыргыз тилине которуу;
предл. (при посредстве) менен, га;
жарить на масле майга кууруу;
предл. (при обозначении орудия действия, средства, материала) -чан, -да, -луу;
верхом на лошади атчан;
играть на скрипке скрипкада ойноо;
обувь на кожаной подошве булгаары тамандуу бут кийим;
на бегу
жүгүрүп баратып же жүгүрүп келатып;
на лету
учуп баратып, учуп баратканда;
на мой взгляд менин оюмча;
на моих глазах менин көзүмчө;
на людях элдин көзүнчө, элдин алдында.
межд.
(возьми) ме;
на, возьми ме, ал;
вот тебе на! мына, кызык!;
частица разг.:
какой ни на есть эмне болсо да, кандай болсо да, иши кылып.
на-
приставка
"ся" деген частица менен бириккенде кыймыл-аракеттин толук бүткөндүгүн, толук болуп өткөндүгүн билдирүүчү этишти түзөт; мис. наесться тоюу, каалаганынча жеш;


ZERO.kz

Может, рекламу?