<->


Russian-kyrgyz online dictionary

глубина

глубина
ж.
терендик;
на глубине ста метров жүз метр тереңдикте;
морские глубины деңиз тереңдиктери;
глубине зала залдын түпкүрүндө;
глубине района райондун түпкүрүндө;
глубина чувства сезимдий тереңдиги;
глубина замысла ойдун тереңдиги, ойдун мыктылыгы;
глубине души он согласился түпкү оюнда ал макул болду;
до глубины души абдан күчтүү;
глубине веков байыркы заманда.


ZERO.kz

Может, рекламу?