<->


Russian-kyrgyz online dictionary

все

все
мест. опред.
знач. сущ. баары, баарысы;
все пришли баары келишти.
все-
татаал сөздөрдүн "бардыгын кучагына алуучу, барыга таралуучу, жайылтылуучу" деген маанини берүүчү биринчи бөлүгү; мис: всесоюзный бүткүл союздук;
всеобщий жалпы, текши.


ZERO.kz

Может, рекламу?