<->


Russian-kyrgyz online dictionary

вес

вес
м.
определить вес салмагын, оордугун аныктоо;
молекулярный вес молекулалык салмак;
удельный вес салыштырма салмак;
чистый вес таза салмак;
живой вес (скота) тирүү салмак;
продавать на вес таразалап сатуу;
перен. (влияние, авторитет) бедел, кадыр;
прибавить весе семирүү;
на весу илинип, илинип туруп, асылып, асылып туруп, асылып турган абалда, саландаган абалда.


ZERO.kz

Может, рекламу?