<->


Kyrgyz-russian online dictionary

тара

тара
мал туш-тушка тарап кетти скот разбрёлся разные стороны;
эл тарап, Нурмат гана калды народ разошёлся, остался только Нурмат;
кабар желден мурун шаар ичине тараган известие быстрее ветра распространилось по городу;
Каракандан тараган ойротто жок Орозой, Орозойдон тараган кара мүртөз Жакыпкан фольк. от Каракана происходит знаменитый Орозой, от Орозоя происходит жестокий Джакыпкан;
масы тарады или мастыгы тарады он отрезвел, протрезвился;
ачуусу тарады его злоба улеглась;
көзүнө нечен жолу жаш кылгырып, кайра тарады неё на глазах несколько раз блестели слёзы, потом) опять исчезли (букв. утихли).


ZERO.kz

Может, рекламу?